Parkeergebouwen Amsterdam, benchmark

Parkeergebouwen Amsterdam, onderdeel van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, wil de organisatie meer stroomlijnen en marktgerichter laten werken.

Foto: Pascal Blanchet

Voor het nieuwe Parkeergebouwen is een bedrijfsplan opgesteld waarin de contouren werden geschetst van een nieuwe Amsterdamse parkeerorganisatie. In het kader van het ingezette veranderingsproces ontstond tevens de behoefte naar een benchmark van de huidige organisatie, om op deze wijze inzicht te krijgen in de prestaties

Een directe vergelijking van Parkeergebouwen met andere organisaties was door haar specifiek Amsterdamse origine en unieke aard en omvang niet mogelijk. Door een ‘benchmark-organisatie’ te ontwerpen met een vergelijkbare opgave als waarvoor Parkeergebouwen zich gesteld ziet, kon Spark een organisatieadvies geven naar aanleiding van de huidige prestaties van het parkeerbedrijf. Bedrijfsplan en benchmark-onderzoek vormen de basis voor het ontwerp van de nieuwe organisatie.