Parkeerexploitatie Ahold Europe Real Estate & Construction

In een herontwikkeling van een in Delft gelegen winkelcomplex wordt AH in de gelegenheid gebracht haar huidige vloeroppervlak te vergroten en naar een XL-formule te gaan voeren.

Foto: Spark

Tegen de achtergrond van de aanwezigheid van een nieuw concurrerend multifunctioneel winkelcentrum in de directe omgeving met een eigen gratis parkeervoorziening, rijst de vraag voor Albert Heijn binnen welke kaders en onder welke condities de parkeervoorziening een toegevoegde waarde kan hebben op het AH-filiaal.

Spark helpt Ahold met de uitwerking van de strategische oriëntatie op de effecten van een toekomstige exploitatie en/of het parkeerbeheer van de parkeervoorziening op het Albert Heijn filiaal. In overleg met de ontwikkelaar wordt gezocht naar mogelijke synergievoordelen en de benutting daarvan door gebruik te maken van de aanwezigheid van een Albert Heijn XL-filiaal. Doelstelling van de partijen is het binnen financieel verantwoorde kaders realiseren van een openbare parkeergarage waarmee voldoende wordt voorzien de parkeerbehoefte van de klanten en omwonenden.