Parkeerbeheer Gouda, uitbesteden voordeliger?

De afdeling Ruimtelijk Beleid en Advies wil graag antwoord hebben op de vraag welke kansen uitbesteding van het parkeerbeheer biedt.

Foto: Pascal Blanchet

Naar aanleiding van vragen in de gemeenteraad, heeft het college van B&W van Gouda laten onderzoeken of de gemeente kosten kan besparen door de uitvoerende taken van het parkeerbeheer buiten de gemeentelijke organisatie onder te brengen. Dat kan via een samenwerking met andere gemeenten of via uitbesteding op de markt.

In opdracht van de afdeling Ruimtelijk Beleid en Advies heeft Spark onderzocht welke kansen uitbesteding biedt en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. Eerst is een quickscan gemaakt van de huidige parkeerorganisatie, de werkwijze en omvang van de taken. Er is aangegeven welke onderdelen uitbesteed zouden kunnen worden. Met behulp van benchmark gegevens is daarna berekend wat in de Goudse situatie de kosten zouden zijn als taken zijn uitbesteed.

Cruciaal is om een zuivere vergelijking te maken met de kosten die de gemeente zelf maakt (daarin ligt immers het mogelijk voordeel). Dit heeft Spark in nauw overleg met de opdrachtgever gedaan. Belangrijk aspect daarbij is dat een gemeente te maken heeft met overheadkosten, die niet vanzelf verdwijnen als een taak wordt uitbesteed.

Het resultaat is een breed gedragen rapport. De conclusie was dat de gemeentelijke kostenstructuur van invloed is op het resultaat bij parkeren. Uitbesteden levert, kijkend naar het geheel van de financiële huishouding in Gouda, maar een gering voordeel op. Een voordeel dat ook haalbaar is, als de gemeente zelf haar bedrijfsvoering verder zou optimaliseren. Daar ligt de kans. De conclusies zijn aan de gemeenteraad aangeboden.