Opstart Parkeerorganisatie Weener Groep

De gemeente Den Bosch heeft besloten om per 1 januari 2014 het parkeerbeheer in te besteden bij de Weener Groep.

De Weener Groep bemiddelt mensen met een beperking naar een passende baan met sociale werkvoorziening en arbeidsintegratie. Middels deze inbesteding onderstreept de gemeente haar maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast zijn, per ingang van het nieuwe jaar, in de gemeentelijke parkeergarages de openingstijden verruimd, en daardoor ook de bezettingsuren.

De Weener Groep heeft Spark gevraagd om hen o.a. te assisteren bij het opstellen van activiteitenroosters voor de parkeerbeheerder, rekening houdend met de uitbereiding van de personeelsbezetting en de wensen van de gemeente.

Daarnaast heeft Spark de opdrachtgever geadviseerd hoe zij het beschikbare aantal uren zo optimaal mogelijk kan inzetten zodat de juiste kwaliteit gewaarborgd wordt.