Opstart parkeerexploitatie Stationsgarage Gouda

Parkeergarage Stationsgarage (P+R) is door de gemeente Gouda begin 2014 gerealiseerd.

Deze garage biedt parkeergelegenheid voor de P+R klanten en aan bezoekers van het Huis van de Stad, de te realiseren bioscoop en eventueel aan bezoekers van het stadscentrum.

Spark heeft de gemeente bijgestaan in de opstart van de exploitatie van de Stationsgarage. In samenwerking met de parkeermanager is een actielijst en planning opgesteld zodat alles tijdig georganiseerd kon worden. Zaken als bebording, algemene voorwaarden, aanvraagformulieren voor abonnementen etc. zijn opgesteld en uitgerold. Tevens is van het momentum gebruikt gemaakt en zijn in samenwerking diverse interne processen ten behoeve van het parkeerbeheer geprofessionaliseerd.

Maandag 3 maart j.l. is de garage feestelijk geopend door de wethouder W. Ruwhof en de heer G. Veldhuizen, Gedeputeerde van de Provinciale Staten. Vanaf 4 maart kunnen de diverse parkeerders gebruik maken van de Stationsgarage.