Opbouw parkeerbeheer organisatie Parkeerbedrijf VU-VUmc

Vrije Universiteit (VU) en het Vrije Universiteit medisch centrum (VUmc) hebben ervoor gekozen hun parkeerarealen samen te voegen en de parkeerexploitatie en het beheer gezamenlijk vanuit een organisatie te gaan verzorgen.

Hiertoe is Parkeerbedrijf VU-VUmc opgericht. Het Parkeerbedrijf VU-VUmc heeft besloten de uitvoering van het dagelijkse parkeerbeheer uit te besteden aan een daarin gespecialiseerde organisatie. Om het volledige parkeerbeheer uit te kunnen besteden was het gewenst de beheeropgave uit de VU en VUmc organisaties te ontvlechten en het door VU en VUmc gevoerde parkeerbeleid te synchroniseren.

Aan Spark is gevraagd het huidige parkeerbeheer uit de organisaties te ontvlechten en, in afwachting van een aanbesteding van het beheer, een (tijdelijke) nieuwe beheerorganisatie op te zetten. Het synchroniseren van het parkeerbeleid, het opzetten van een objectieve en flexibele toewijzingsmethode voor de uitgifte van de parkeerrechten aan VU en VUmc medewerkers maakten hiervan een wezenlijk onderdeel uit.

Een professionele, efficiënte en klantgerichte beheerorganisatie die binnen de kaders van het parkeerbeleid middels eenduidige procedures het gebruik van het parkeerareaal optimaliseert. Een database met de verschillende parkeerrechten is opgezet. De aanvraag, toetsing, toe- en/of afwijzing en uitgifte van de beschikbare parkeerrechten over de ca. 30.000 VU en VUmc medewerkers is goed verlopen.