Ontwerptoets stallinggarage Handelskade Nijmegen

Aan de Handelskade te Nijmegen vindt een projectontwikkeling plaats waarbij 500 appartementen, 4.000 m2 voorzieningen en een tweelaagse stallinggarage worden gerealiseerd.

Als onderdeel van het ontwerpproces is behoefte ontstaan aan een ontwerptoets ter ondersteuning van dit proces en om ervoor te zorgen dat een garage van voldoende kwaliteit wordt gerealiseerd.

Bouwfonds Ontwikkeling heeft Spark gevraagd een ontwerptoets op te stellen van de stallinggarage, en daarbij rekening te houden met de geplande fasering van deze garage.

Spark heeft het ontwerp van de garage geanalyseerd en een rapportage opgesteld waarin onder meer is ingegaan op de bereikbaarheid en toegankelijkheid (inclusief de inpassing van de parkeerapparatuur), de routing (zowel na de realisatie van de eerste fase als in de eindsituatie), de maatvoering van o.a. parkeervakken en -wegen, hellingbanen, de in- en uitritten en de constructieve opzet.

Het resultaat van de werkzaamheden van Spark is een rapportage met de toets van het ontwerp en diverse aanbevelingen. Aanvullend zijn enkele ontwerpvoorstellen gedaan.