Onderzoek parkeerexploitatie garage Kohnstammhuis

Kunnen externe partijen toegang krijgen tot de stallingsgarage om de parkeerexploitatie te verbeteren?

Onder het Kohnstammhuis en het Theo Thijssenhuis van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) ligt een stallingsgarage die op dit moment niet optimaal gebruikt wordt. Gezien de opzet van de garage, de aanwezige parkeerapparatuur en de toegankelijkheid van de Kohnstammhof vanuit de parkeergarage, heeft het niet de voorkeur om de parkeergarage als volledig openbare parkeergarage open te stellen.

In samenwerking met de HvA heeft Spark een workshop georganiseerd waarin een parkeerconcept is ontwikkeld om ook externe partijen toe te kunnen laten en daarmee de parkeerexploitatie te verbeteren. De nadruk hierbij lag op het faciliteren van bij de HvA bekende bezoekers, bijvoorbeeld parkeerders met een abonnement, of een andere vooraf verkregen toegangskaart waaraan de parkeerkosten in rekening kunnen worden gebracht.

Bij potentiële gebruikers zoals hotels, bedrijven in valetparking en evenementenbureaus in Amsterdam is geïnformeerd naar hun parkeerbehoefte. Ook de interne klant (medewerkers en bezoekers van de HvA, hun familie en kennissen) is beschouwd. Commercieel gebruik van de garage lijkt bij voldoende inspanning om het parkeerproduct te vermarkten vanuit de HvA realistisch, zeker als de extra taken die bij het parkeerbeheer horen binnen bestaande functies in het personeelsbestand kunnen worden ingevuld.