Naar kosten efficiënt parkeer- beheer Keijzershof

In de nieuwbouwwijk Keijzershof in Pijnacker opent een nieuw wijkwinkelcentrum met parkeergarage. Parkeren wordt voor bezoekers gratis. Hoe wordt deze parkeerexploitatie zo rendabel mogelijk? Spark helpt daarbij.

Foto: Pascal Blanchet

De kosten van de parkeerexploitatie en het -beheer komen voor rekening van de winkeliers en dat vraagt om een parkeerconcept waarbij kwaliteit wordt gevraagd, maar ook lage exploitatielasten.

In overleg tussen ontwikkelaar en winkeliers is het parkeerbeleid bepaald. Afgesproken is dat bezoekers gedurende twee uur gratis kunnen parkeren. Dat vraagt om parkeerregulering en het installeren van parkeerapparatuur, maar wel op een dusdanige manier dat de kosten geminimaliseerd worden.

Partijen waren reeds met elkaar in overleg, hadden een raming van de kosten van de parkeerexploitatie opgesteld en hadden drie potentiele partijen geselecteerd voor het parkeerbeheer. Om te zorgen dat een goede samenwerking tussen alle partijen tot stand zou komen en daarmee de meest kosten efficiënte oplossing, is Spark gevraagd inhoudelijke kennis en kunde in het selectieproces van de parkeerbeheerder toe te voegen.

Het resultaat van het goed in elkaar vlechten van de mogelijkheden van alle partijen was dat bijna 50% op de kosten van het parkeerbeheer kon worden bespaard ten opzichte van de eerdere ramingen die waren gemaakt.