Mobiliteitsscan helpt bij bepaling parkeerbehoefte

Voor NEM is een mobiliteitsscan gemaakt voor het nieuw te bouwen hoofdkantoor.

Foto: Spark

Bij de nieuwbouw van kantoren gelden in de regel parkeernormen voor de bepaling van de behoefte aan parkeerplaatsen. Of dat aantal plaatsen ook daadwerkelijk voldoende is hangt af van de toekomstige gebruikers, het te hanteren parkeerbeleid en een eventueel mobiliteitsplan.

NEM is een leverancier op de wereldmarkt voor oplossingen op het gebied van energieopwekking met ultramoderne stoomtechnologie. Langs de A4 bij Leiden wordt momenteel het nieuwe hoofdkantoor gebouwd dat de twee bestaande kantoren in Leiden en het kantoor in Hendrik-Ido-Ambacht zal vervangen. Bij het kantoor zijn 250 parkeerplaatsen voorzien in een eigen parkeergarage; de vraag aan Spark was of dit aantal plaatsen voldoende zou zijn om de vraag van alle medewerkers en bezoekers goed te faciliteren. Of dat een mobiliteitsplan nodig zou zijn waarin de rechten op een parkeerplaats nader geregeld moesten worden.

Om de verwachte vraag door de medewerkers in kaart te brengen is een mobiliteitsscan gemaakt van alle medewerkers. Op basis van gegevens als functie, het hebben van een auto van de zaak, de beschikbare vervoersvergoeding en uiteraard de woonplaats van de medewerkers is een te verwachte minimum en maximum aantal gelijktijdige parkeerders bepaald. Uit de scan bleek in dit geval dat slechts in zeer beperkte mate schaarste is te verwachten.
Op grond van dit resultaat was geen aanvullend mobiliteitsplan nodig. Wel zijn een aantal beheersmaatregelen benoemd om ook op momenten van grote drukte, bijvoorbeeld bij interne conferenties en evenementen, iedereen plek te bieden.

De mobiliteitsscan is vervolgens door Spark gebruikt bij de uitgevoerde ontwerptoets en het maken van een inrichtingsplan voor de parkeergarage.