Mechanisch parkeren oplossing voor Schiphol?

Schiphol is continu in ontwikkeling en daarmee ook het parkeren op en rond de luchthaven. Om (een deel van) de parkeerbehoefte te faciliteren biedt mechanisch parkeren wellicht mogelijkheden.

Foto: Spark

Schiphol heeft Spark gevraagd een rapportage op te stellen met daarin ondermeer een overzicht van de verschillende types mechanische parkeersystemen, het ruimtebeslag ervan, de afhandelingssnelheden en een overzicht van de leveranciers en voorbeelden van gerealiseerde projecten.

Spark heeft een rapport opgesteld met daarin een overzicht van de verschillende typen mechanische parkeersystemen en de toepasbaarheid ervan voor de doelgroepen en parkeerlocaties die Schiphol onderscheidt. Ook is ingegaan op het ontwerp van mechanische parkeergarages, de kosten van mechanische parkeersystemen (zowel aanschaf als exploitatie en onderhoud) en de wijze van inkoop van mechanische parkeergarages. Tevens is een overzicht opgesteld van leveranciers en gerealiseerde voorbeelden.