Locatie-onafhankelijk PvE parkeergarages Leiden

De gemeente Leiden is bezig met de planvorming voor de ondergrondse parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt.

Foto: Spark

Als uitgangspunt voor het ontwerp van deze garages wenste de gemeente te beschikken over een Programma van Eisen (PvE), dat geschikt is voor beide locaties.

Op basis van die wens heeft Spark een locatie-onafhankelijk PvE opgesteld dat geschikt is voor projectontwikkeling op beide locaties en dat flexibel is ten aanzien van onder meer de mogelijke parkeercapaciteit en de ontsluitingen voor voetgangers en voor automobilisten. Speciale aandacht is besteed aan de specifieke eisen die de gemeente Leiden stelt op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en beleving.