Invoeren mobiel parkeren Oisterwijk

Gemeente Oisterwijk wil haar betaalmogelijkheden vergroten ten behoeve van betaald parkeren op straat.

Foto: Spark

Gemeente Oisterwijk wil haar betaalmogelijkheden vergroten ten behoeve van betaald parkeren op straat. Hiermee wordt betaalgemak gecreëerd om de bezoeker van het centrum beter te faciliteren. Daarom is op 1 februari jl. mobiel parkeren geintroduceerd. Spark heeft de gemeente geholpen met het invoeren hiervan.

Als je wilde betalen voor het parkeren op straat in Oisterwijk, kon je tot een maand geleden alleen maar betalen met muntjes. Daarom was 1 februari een historisch moment: mobiel parkeren ging van start!

De gemeente vroeg Spark om alle acties op zich te nemen die moeten worden uitgevoerd om mobiel parkeren succesvol te introduceren.

Om een zo groot mogelijke groep te bereiken heeft Oisterwijk met de vier bekendste aanbieders van mobiel parkeren een overeenkomst gesloten. Het aanwijzingsbesluit is aangepast, een mandaatbesluit is opgesteld. Op straat is bebording aangebracht met zonenummers, de juiste koppelingen voor bevragen van databases zijn gemaakt en de apparatuur van de parkeercontroleurs is geüpgraded zodat kentekenplaten kunnen worden gescand.

Op 1 februari is met succes het mobiel parkeren van start gegaan. De wethouder Economische Zaken cq Verkeer en Vervoer heeft symbolisch de eerste parkeeractie gestart met mobiele telefoon.