Parkeerstrategie bij projectontwikkeling

Retail, onderhandeling en huurovereenkomst.

Foto: Spark

De projectontwikkeling van een complex waarin een filiaal van een landelijke opererende retailer is gevestigd vergt een herziening van de parkeerstrategie. Aan het huidige complex worden verschillende nieuwe functies en een parkeergarage toegevoegd. Om een goede autobereikbaarheid te borgen wenst de retailer voor deze locatie een parkeerstrategie te ontwikkelen waarmee zij grip krijgt op het parkeerbeleid en de parkeerexploitatie. Daarbij wenst zij ook dat de nieuwe parkeergarage gaat voldoen aan een programma van eisen (PvE).

Spark is gevraagd een parkeerstrategie te ontwikkelen. Hiervoor is inzicht gegeven in de parkeerbehoefte en de financiële haalbaarheid van de pareerexploitatie (PEX). Op basis van benchmark gegevens is een parkeerbalans voor de toekomstige parkeerbehoefte opgesteld en is de financiële haalbaarheid bepaald door de parkeerexploitatie (baten en lasten) transparant te maken. De beoogde kwaliteit van de parkeergarage is vastgelegd in een bestek. Een ontwerptoets heeft geresulteerd in een voor de parkeerder kwalitatief hoogwaardigere parkeergarage met meer parkeerplaatsen.

Het resultaat is een parkeerstrategie voor het sluiten van een huurovereenkomst waarin is vastgelegd hoe met een groot aantal voor de parkeerexploitatie relevante onderwerpen wordt omgegaan.