Herziening NEN 2443 (2009-2011)

NEN 2443 - Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages van het Nederlands Normalisatie-instituut is in Nederland het belangrijkste kader met eisen aan het ontwerp van parkeervoorzieningen.

Foto: Pascal Blanchet

Omdat de huidige NEN 2443 uit 2000 dateert, was het wenselijk dat een update wordt geschreven, die is aangepast aan veranderde inzichten, afmetingen van voertuigen en ervaringen van gebruikers van deze norm.

Spark is zowel lid van de brede normcommissie die vanuit alle betrokken disciplines de gewenste aanpassingen bespreekt, als opsteller van een belangrijk deel van de teksten en afbeeldingen.

Medio 2011 wordt de conceptversie ‘wereldkundig’ gemaakt en kunnen alle partijen die een mening hebben deze ventileren. Vervolgens worden alle meningen verwerkt tot een definitief document.