Haalbaarheidstudie parkeergarage V&D-locatie Oss

Binnen de ontwikkelingsplannen voor het centrum van Oss, zoals opgenomen in het masterplan de Wal, is een tweelaagse ondergrondse parkeergarage voorzien met circa 550 parkeerplaatsen.

Het grootste deel van dit aantal plaatsen is nodig te kunnen voorzien in de parkeerbehoefte binnen het ontwikkelingsplan, daarnaast als compensatie van plaatsen die als gevolg van het plan verdwijnen.

De gemeente Oss heeft aan Spark gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren dat ten minste inzicht dient te verschaffen in de financiële haalbaarheid van de V&D-parkeergarage. Zowel op het niveau van de vastgoedexploitatie als op het niveau van de gemeentelijke parkeerexploitatie.