Weert, verbetering parkeerorganisatie

Weert investeert in de ontwikkeling van de stad en bereikbaarheid.

Om in de parkeerbehoefte van de klanten te kunnen blijven voorzien zullen in de komende jaren 700 extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Daarnaast wil de gemeente het parkeerbeheer van de huidige en nieuw gerealiseerde parkeerplaatsen graag professionaliseren.

De eerste stap in dit proces is een onderzoek door Spark naar het functioneren van de huidige parkeerorganisatie. Spark zal kijken naar de vraag of het parkeren doelmatig is georganiseerd. Daarnaast zal ook onderzocht worden of er voldoende rekening houdt met de vraag van de klant en of hierop het aanbod afgestemd wordt. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van enkele scenario’s voor een nieuwe parkeerorganisatie op basis waarvan de gemeente een keuze kan maken voor de toekomst.