Vlaardingen, Regievoerder contract parkeerbeheer

Een medewerker van Spark is gedetacheerd bij de gemeente om de veranderingen van het vernieuwde parkeerbeleid mede uit te voeren.

Foto: Spark

Gemeente Vlaardingen besteedt haar parkeerdiensten uit aan een marktpartij. In dit contract zijn diverse processen gebundeld die voortvloeien uit parkeerhandhaving: parkeercontrole, invordering van naheffingsaanslagen en afhandeling van bezwaarschriften zijn hiervan voorbeelden.

Opdrachtgever voert regie over het contract: de contractafspraken worden bewaakt en er wordt verantwoording afgelegd aan bijvoorbeeld het college middels de managementrapportages.

In Vlaardingen is in 2008 een nieuw parkeerbeleid vastgesteld. De uitvoering hiervan brengt veranderingen met zich mee in de parkeerhandhaving: gebiedsuitbreiding, nieuwe parkeerapparatuur, andere betaalmogelijkheden en een gewijzigde sectorindeling. De implementatie hiervan en hierover op de juiste manier communiceren met burger en handhaver is een wezenlijke taak van regievoerder. Middels de detachering van een medewerker voert Spark deze taak tijdelijk in.