Veenendaal – Workshop parkeerbeleid

In de Parkeervisie van de gemeente Veenendaal (2006) zijn de strategische kaders voor het parkeerbeleid tot 2015 uiteen gezet. Hoe gaan we dat beleid vorm geven?

Foto: Pascal Blanchet

Inmiddels is de binnenstad van Veenendaal verder ontwikkeld en is het gewenst in samenspraak met belanghebbenden een parkeerstrategie voor de nieuwe situatie te ontwikkelen. Spark is gevraagd in samenspraak met diverse belanghebbenden hieraan invulling te geven.

Spark heeft een workshop verzorgd waarin de vraag “Hoe kan parkeren Veenendaal aantrekkelijker maken?” centraal stond. Een brede groep aan “ervaringsdeskundigen” is uitgenodigd om te participeren en met een frisse blik mee te denken over productontwikkeling en de organisatie van de Veenendaalse parkeeropgave.

Om de creativiteit te bevorderen en met onconventionele oplossingen te komen verzorgde Spark ter inspiratie een amuse. Door toepassing van de COCD-techniek werden de daarbij loskomende creatieve ideeën geclusterd en op technische, financiële en organisatorische haalbaarheid ingedeeld.