Papendrecht, beheer parkeergarages

De gemeente Papendrecht heeft twee parkeergarages in eigendom. Daarnaast is de gemeente ook verantwoordelijk voor de parkeerexploitatie (PEX).

Het betreft hier de parkeergarage De Meent. Deze garage ligt onder het kernwinkelcentrum en heeft 450 parkeerplaatsen waarvan een aantal is gereserveerd voor parkeren door bewoners van bovenliggende appartementen. Parkeergarage De Overtoom is een bovengrondse garage met 140 parkeerplaatsen die ook deel uitmaakt van het winkelcentrum.

Momenteel is het parkeerbeheer van deze garages uitbesteed aan een marktpartij. De gemeente heeft Spark gevraagd om de aanbesteding van het parkeerbeheer te begeleiden. De begeleiding bestond uit het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) en de Aanbestedingsleidraad overeenkomstig de regels die in het BAO (Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten) zijn vastgelegd.