Oisterwijk, contractmanagement parkeerbeheer

Sinds 1 juli is een nieuw contract voor het parkeerbeheerdiensten ingegaan, naar aanleiding van een Europese openbare aanbestedingsprocedure.

Foto: Pascal Blanchet

De uitkomst van de definitieve gunning betekent dat de huidige dienstverlening wordt uitgevoerd door de partij die reeds de afgelopen jaren de uitvoering van het parkeerbeheer voor haar rekening nam. Ten opzichte van de vorige overeenkomst is de inhoud en omvang van de diensten gewijzigd. Een aantal aspecten zijn nieuw: onderdeel van het contract is een Service Level Agreement (SLA) waarin prestatie-eisen zijn vastgelegd.

Spark is gevraagd contractmanagement te voeren: het waarborgen van tijdig en juist implementeren van de contractwijzigingen, het opstellen en monitoren van een SLA, het beoordelen van de managementinformatie conform Programma van Eisen (PvE) en het waarborgen van uitvoering van hetgeen de opdrachtnemer in haar offerte heeft aangeboden. Ook het uitvoeren van een betalingsbereidheidmeting maakt onderdeel uit van contractmanagement parkeerbeheer.

Het contract parkeerbeheer bestaat uit de volgende diensten:

  • parkeercontrole;
  • afhandeling bezwaar- en beroepschriften;
  • invordering van naheffingsaanslagen;
  • geldinzameling uit parkeerapparatuur;
  • aanvraag en uitgifte van parkeervergunningen;
  • administratie en management.