Leiden, verbetering parkeerorganisatie

Eerste fase verbetering parkeerorganisatie Leiden is begin 2011 afgerond.

Foto: Pascal Blanchet

In 2009 en 2010 heeft Spark de gemeente Leiden ondersteund bij de verbetering van de parkeerorganisatie. Deze verbetering is succesvol afgerond met de opzet van het Parkeermanagement. Men zou dit ook kunnen aanduiden als een intern parkeerbedrijf. Leiden heeft de verantwoordelijkheid voor de parkeerexploitatie en het beheer van het betaalde parkeerareaal (6500 plaatsen) en de parkeergarage gebundeld. De beleidsontwikkeling voor het parkeren is gescheiden ondergebracht bij de beleidsafdeling. Het parkeermanagement heeft de verantwoordelijkheid om het beleid uit te voeren en de gevolgen van beleidskeuzen voor de exploitatie in beeld te brengen. Een belangrijke taak is dan ook het monitoren van het resultaat van het parkeren in termen van gebruik van het parkeerareaal en kosten en opbrengsten.

Het parkeermanagement heeft  budgetverantwoordelijkheid en kan zodoende regie voeren over de beheerstaken. Deze zijn in Leiden meest binnen de ambtelijke organisatie ondergebracht en afspraken worden in dienstverleningsovereenkomsten vastgelegd. De regie op de exploitatie en het parkeerbeheer wordt binnen de organisatie als een grote verbetering ervaren. Het heeft inmiddels tot een aanzienlijke besparing op uitvoeringskosten geleid. Leiden staat aan het begin van de ontwikkeling van twee ondergronds parkeergarages waarvoor de exploitatieverantwoordelijkheid mogelijk bij het parkeermanagement komt te liggen. Een stevige parkeerorganisatie is een voorwaarde om de garages te kunnen realiseren.