Hilversum, evaluatie & advies parkeertarieven

Het Hilversumse college wil de positie van de stad als centrum in de Gooi- en Vechtstreek versterken en tegelijkertijd karakteristieke waarden van de stad op het gebied van leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit beschermen.

Foto: Spark

Daarom moet parkeren als integraal onderdeel worden opgenomen in het ruimtelijk beleid en mobiliteitsplan van de gemeente. Hilversum heeft in 2008 haar nota Geïntegreerd Parkeerbeleid vastgesteld. Bij de vaststelling van het parkeerbeleid is afgesproken dat in 2010 het tariefsysteem van betaald parkeren zal worden geëvalueerd en dat de balans voor de komende jaren opnieuw zal worden gemaakt.

Spark evalueert de parkeertarieven door deze af te zetten ten opzichte van de beleidsdoelen en door de effecten op het beleid te beoordelen. Voor de toekomstige tariefstructuur worden scenario’s opgesteld. Een marktconform, sturend en consumentvriendelijk tariefscenario wordt beoordeeld op de bijdrage aan het parkeerbeleid en de verwezenlijken van ambities voor de komende jaren. Het advies is een van de bouwstenen voor de politieke besluitvorming over de prijs van het parken in Hilversum in de toekomst.