Haarlemmermeer, waardebepaling parkeervoorziening Beukenhorst-Zuid

Op kantorenlocatie Beukenhorst-Zuid is een gebouwde parkeervoorziening gepland.

Deze parkeervoorziening moet P+R reizigers faciliteren en moet daarnaast voorzien in de toekomstige parkeervraag van een nieuw te ontwikkelen hotel- en congrescentrum op die locatie. De gemeente Haarlemmermeer is, mede als eigenaar van de grond, betrokken in de ontwikkeling van het gebied. Zij stelt een belang in een hoogwaardige uitstraling van het gebied en wil vanuit haar beleidsdoelstellingen bijdragen aan de totstandkoming van een P+R locatie.

Vanwege de P+R functie is NS Poort geïnteresseerd in de verwerving van de parkeervoorziening en heeft de gemeente Haarlemmermeer hiervoor een voorstel gedaan.

De gemeente Haarlemmermeer heeft Spark gevraagd een second opinion te geven op de financiële waardering in dit voorstel en de door NS Poort gevraagde zekerheden.

Spark heeft eerst het gedane voorstel geanalyseerd en hierin de aannamen en uitgangspunten expliciet gemaakt. Daarna is een aantal alternatieven doorgerekend waaruit blijkt dat de ontwikkeling en parkeerexploitatie, binnen gemeentelijke doelstellingen, meer financiële ruimte laat dan op basis van eerdere voorstellen werd aangenomen.