Emmen, financiële waardering Noorderplein

Emmen wil de financiële haalbaarheid onderzoeken van een nieuw te realiseren parkeergarage onder een multifunctioneel nieuwbouwcomplex.

Binnen de fysiek beschikbare ruimte heeft Spark verschillende ontwerpvormen getoetst op hun geschiktheid en tevens voorzien van een financiële waardering. Uitgangspunt bij deze waardering is de realisatie en exploitatie van de parkeergarage vanuit het publieke perspectief. De door Spark op gestelde waardering maakt onderdeel uit van de besluitvorming voor de gemeenteraad om de parkeergarage te realiseren.