Emmen bouwt aan parkeerorganisatie

Gemeente Emmen bouwt aan haar stadscentrum. Bij de ambitie om de stad in de komende jaren in inwoneraantal te laten groeien, hoort een aantrekkelijk centrum.

Foto: Pascal Blanchet

Toevoeging van wonen, bedrijven en winkels kenmerken de ambitie van een van Nederlands grootste noordelijke stedelijke concentraties. Met het Duitse achterland vlakbij, ruimte voor ontwikkeling en een goede infrastructuur heeft Emmen ook nu volop groeikansen. Het Dierenpark Emmen is een publiekstrekker van belang en blijft in het centrum van Emmen liggen. In de komende jaren wordt in de totale nieuwbouw van het park geïnvesteerd en zal het bijdragen aan een bruisend stadscentrum.

Een goede bereikbaarheid per auto is in de ruimtelijke structuur van het noorden een vanzelfsprekendheid. De verbetering van de parkeersituatie en een goed parkeerconcept horen dus bij de centrumplannen. Kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke omgeving betekent dat de meeste parkeerplaatsen onder de grond komen. Ruim 1200 ondergrondse parkeerplaatsen zullen er komen en daar wordt nu aan gewerkt. In 2015 zullen ze er allemaal zijn.

De gemeente wordt eigenaar en exploitant van die parkeerplaatsen. Emmen heeft onderkend dat die keuze ook iets betekent voor de gemeentelijke parkeerorganisatie. Die is nu vooral gericht op het beheren van parkeerplaatsen op straat tegen de achtergrond van parkeerregulering. De nieuwe opgave vraagt een andere focus. Goed parkeren is een onderdeel van de propositie die Emmen voor al haar bezoekers heeft. Dat betekent kwaliteit en klantgerichtheid. De exploitatie van het nieuwe parkeerareaal vraagt creativiteit en ondernemerschap binnen de kaders van het parkeerbeleid. Dat kan. Het betekent dat de bedrijfsprocessen op orde zijn en concurrerend voor een optimaal resultaat. Het betekent samenwerken met alle centrumpartners, non profit en commercieel. Het betekent zorgen voor een parkeeraanbod op maat. Marketing en communicatie voor de juiste prijsstelling, abonnementen, combikaarten, arrangementen om klanten te bedienen en inkomsten te verkrijgen.

Emmen werkt daarom nu aan verbetering van de parkeerorganisatie door de vorming van een gemeentelijk parkeerbedrijf dat deze ambitie kan waarmaken. Spark ondersteunt de gemeente daarbij. Een parkeermonitor en een parkeermanager maken deel uit van de plannen. In de loop van 2012 zal het parkeerbedrijf een feit zijn, op tijd om de uitdaging aan te gaan.