Eindhoven, aanbesteding 1e lijns beheer & -onderhoud ticketautomaten

De gemeente Eindhoven zal binnen afzienbare termijn starten met een Europese aanbesteding voor levering en installatie van nieuwe ticketautomaten en parkeermeters.

Hierdoor wordt mogelijk een tweede leverancier actief in Eindhoven en is het gewenst het 1e lijns beheer en onderhoud van de ticketautomaten en parkeermeters te standaardiseren. Hiervoor is het noodzakelijk het 1e lijns beheer en onderhoud te splitsen van het 2e lijns beheer en onderhoud.

Spark is gevraagd de gemeente Eindhoven de helpen bij het schrijven van het functionele Programma van Eisen (PvE), de selectie- en gunningcriteria en de Uitnodiging tot Inschrijving met bijlagen voor het 1e lijn beheer en onderhoud van de ticketautomaten en parkeermeters.

Voor het opstellen van de aanbestedingsdocumenten en het functionele PvE dient zowel rekening gehouden te worden met het takenpakket van de huidige leverancier als met dat van een mogelijke 2e leverancier.

Tevens heeft Spark ondersteuning geleverd bij het maken van afspraken over de wijze waarop het takenpakket van de huidige leverancier wordt ontvlochten, opleidingen worden gegeven en de condities aangaande toekomstige leveringen en onderhoudswerkzaamheden.