Amsterdam West, Beoordeling parkeerplannen De Hallen

Na de verhuizing van de werkplaats van het GVB naar Diemen kwam de tramremise leeg te staan en werd het Hallencomplex overgedragen aan het stadsdeel.

Het is sinds 2002 Rijksmonument.

Voor de Hallen zijn twee plannen gemaakt door de ontwikkelaars Lingotto en TROM. De omvang van de aangedragen parkeeroplossingen in relatie tot de functies van beide plannen zijn beoordeeld. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de verwachte parkeerbehoefte.

Doordat kentallen geen goed beeld geven van de parkeervraag voor een aantal functies en de specifieke Amsterdamse situatie, is door Spark een advies opgesteld. Dit advies is ter beoordeling aan geboden aan de beoordelingscommissie. Tevens zijn opties aangedragen waarmee een betere parkeerbalans tussen vraag en aanbod wordt verkregen.