Gefaseerde parkeerbalans Lage Zijde Alphen a/d Rijn

De gemeente is bezig met een herontwikkeling van de Lage Zijde van het Stadshart.

Hierbij zal een upgrading plaatsvinden van de huidige bebouwing waardoor er behoefte is ontstaan aan een update van de parkeerbalans.

Er wordt door de gemeente een gemengd gebied gerealiseerd met o.a. wonen, commerciële functies, een bibliotheek en een gebouwde parkeervoorziening.

In het verleden hebben de gemeente Alphen aan den Rijn en Spark samen een parkeerbalans opgesteld voor de Lage Zijde. Inmiddels is behoefte ontstaan aan een update en uitbreiding van deze parkeerbalans.

De gemeente heeft Spark gevraagd een parkeerbalans op te stellen waarin onderscheid kan worden gemaakt naar de verschillende deelgebieden en de fasering van de ontwikkelingen, zodat per jaar en per deelgebied kan worden ingeschat wat de verhouding tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen is.

Spark heeft een parkeerbalans opgesteld voor de periode van 2013 tot en met 2023 met onderscheid naar de verschillende deelgebieden. Bij het opstellen van deze parkeerbalans is tevens beschouwd in hoeverre de parkeernormen die in het verleden zijn gehanteerd nog actueel zijn, zodat over- of onderdimensionering van de parkeercapaciteit wordt voorkomen. Daarvoor is onder meer gebruik gemaakt van de resultaten van een parkeeronderzoek naar het gebruik van de beschikbare parkeercapaciteit dat de gemeente heeft laten verrichten. De parkeerbalans vergelijkt de parkeerbehoefte met het aanbod van parkeervoorzieningen en biedt per deelgebied en jaar inzicht in eventuele tekorten en overschotten. De parkeerbalans kan daarmee onder meer de basis vormen voor de parkeerstrategie en de parkeerexploitatie van de gemeente.