Financiële waardering parkeergarage Kristallijn

Als gevolg van het achterblijvende gebruik van de openbare parkeergarage Kristallijn in Leerdam wordt gezocht naar mogelijkheden om de parkeerexploitatie te optimaliseren.

In 2008 is in de gemeente Leerdam de deels openbare parkeergarage Kristallijn, welke een onderdeel uitmaakt van een grotere projectontwikkeling tegen de binnenstad, in gebruik genomen.

Uit parkeerdata over de afgelopen jaren blijkt het gebruik van de parkeergarage achter te blijven bij de verwachtingen van de eigenaresse. Om de financiële prestatie van de parkeerexploitatie te verbeteren heeft de eigenaresse zich gewend tot de gemeente Leerdam. Om te kunnen bepalen wat de feitelijke situatie is heeft de gemeente Leerdam behoefte aan een objectief en onafhankelijk beeld van de financiële haalbaarheid van de parkeergarage.

De gemeente heeft Spark gevraagd de parkeerexploitatie van het openbare gedeelte van de parkeergarage op een marktconforme wijze in beeld te brengen.

Spark heeft een financiële waardering van het openbare gedeelte van de parkeergarage gemaakt door baten en lasten van parkeerexploitatie en vastgoedexploitatie tegen elkaar af te zetten en in een langjarig perspectief te plaatsen. Hierbij is gebruik gemaakt van aangeleverde gegevens en uit benchmarks verkregen data over de exploitatie en het beheer van openbare parkeergarages.

Door middel van een vergelijking van baten en lasten van parkeerexploitatie en vastgoedexploitatie over een langjarige periode is de financiële waarde van de openbare parkeergarage bepaald.