Financiële waardering parkeergarage Chicago Rotterdam

De gemeente Rotterdam en Westcord zijn met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van de Chicago-locatie op de Wilhelminapier in Rotterdam.

Foto: Spark

Eén van de gespreksonderwerpen is de omvang en waarde van de te realiseren parkeergarage. Spark heeft daartoe aan de gemeente en Westcord inzichten geleverd betreffende:

  • de potentiële omvang van de te faciliteren parkeerbehoefte en de daarvoor benodigde parkeerplaatsen;
  • de beleggingswaarde van een parkeergarage met 1 parkeerlaag en een parkeergarage met 2 parkeerlagen;
  • de economische en maatschappelijke effecten voor de locatie en omgeving daarvan van een parkeergarage met 1 parkeerlaag of een parkeergarage met 2 parkeerlagen;
  • de grondwaarde van de locatie in relatie tot de beleggingswaarde van de parkeergarage.