Europese aanbesteding parkeerbeheer Schiphol

Op basis van het in 2009 uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheden van outsourcing, heeft de directie van Schiphol besloten om een marktpartij te selecteren voor het operationele beheer van de parkeervoorzieningen.

Foto: Spark

Uitgangspunt daarbij was om een partij te zoeken met voldoende expertise en ervaring om de taken professioneel te kunnen uitvoeren, maar die ook bereid was om de huidige medewerkers binnen de geledingen op te nemen.
Spark heeft samen met Schiphol Parking & Mobility Services en de eigen inkoopafdeling de Europese aanbesteding uitgevoerd. Daarbij eerst een prekwalificatie gehouden, waaruit vier partijen zijn geselecteerd. Deze partijen zijn uitgenodigd om een aanbieding te maken op basis van de door het projectteam opgestelde documenten.

Belangrijk onderdeel van de aanbestedingsdocumenten was het Programma van Eisen waaraan de toekomstige dienstverlening dient te voldoen. Daarbij is enerzijds nauwkeurig gekeken naar de huidige taakuitvoering, maar vooral ook ruimte gezocht om de expertise van marktpartijen optimaal te benutten.
Na selectie van de meest geschikte partij is deze in overleg met werknemersvertegenwoordigers getreden om de overgang van de medewerkers te formaliseren. Na goedkeuring van alle partijen zal het operationeel beheer in het laatste kwartaal van 2010 zijn overgedragen.