Den Helder, contractmanagement parkeerbeheer

De gemeente Den Helder heeft per 1 juni jl. een nieuwe beheerovereenkomst afgesloten met een parkeerbeheerorganisatie.

Het parkeerareaal van de gemeente bestaat uit zowel on- als off street (parkeergarage Sluisdijk & Koningshoek) parkeerplaatsen. Het nieuwe contract is het resultaat van een Europese openbare aanbestedingsprocedure. De uitkomst van de definitieve gunning betekent dat de huidige dienstverlening wordt uitgevoerd door de partij die reeds de afgelopen jaren de uitvoering van het parkeerbeheer voor haar rekening nam.

Ten opzichte van de vorige overeenkomst is de inhoud en omvang van de diensten gewijzigd. Een verandering ten opzichte van het oude contract is de verantwoordelijkheid die de parkeerbeheerorganisatie op zich heeft genomen voor het dagelijkse beheer van de parkeergarage Sluisdijk. Naar verwachting zal per 1 december a.s. ook parkeergarage Koningshoek toegevoegd worden. Daarnaast is de Service Level Agreement (SLA), waarin de prestatie-eisen zijn vastgelegd, een nieuw onderdeel in de beheerovereenkomst.

Spark is gevraagd om de implementatie van het nieuwe contract te begeleiden en vervolgens het contractmanagement te voeren. Hierbij valt te denken aan; het waarborgen van tijdig en juist implementeren van de contractwijzigingen, het opstellen en monitoren van een SLA, het beoordelen van de managementinformatie conform Programma van Eisen (PvE) en het waarborgen van uitvoering van hetgeen de opdrachtnemer in haar offerte heeft aangeboden. Ook het uitvoeren van een betalingsgraadmeting maakt onderdeel uit van contractmanagement parkeerbeheer.