DBFMO aanbesteding

Een tijdelijke parkeervoorziening op de Kop van Zuid. De aanbesteding hiervoor heeft Spark begeleid.

Foto: Spark

Als gevolg van de ontwikkeling van de parkeerdruk op de Kop van Zuid heeft de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam gekozen, onder voorwaarden, een perceel ter beschikking te stellen ten behoeve van het ontwerpen, bouwen, financieren, beheren en exploiteren (DBFMO) van een parkeervoorziening.

Het tijdelijke karakter van de parkeervoorziening bracht mee dat opdrachtnemer de parkeervoorziening op een nader te bepalen moment, onder vooraf gestelde condities, ook weer zou verwijderen. Spark is gevraagd deze aanbesteding te begeleiden.

In de nadere uitwerking is besloten de onderdelen financiering, parkeerbeheer en exploitatie geen onderdeel te laten zijn van de opdracht. Een overeenkomst is opgesteld voor het ontwerp, de bouw, de instandhouding en de uiteindelijke terugkoop en verwijdering. De overeenkomst bevat tevens een kader voor een tussentijdse verplaatsing van de parkeervoorziening. Dit biedt opdrachtgever de mogelijkheid in te spelen om de dynamiek van de Kop van Zuid.

Het resultaat is een gedetailleerde overeenkomst waarin is vastgelegd hoe met een groot aantal voor de parkeerexploitatie relevante onderwerpen wordt omgegaan.