Contractmonitoring parkeerbeheer Oisterwijk

In 2011 heeft een aanbesteding voor het parkeerbeheer in gemeente Oisterwijk plaatsgevonden.

Foto: Pascal Blanchet

Oisterwijk wil haar bewoners en bezoekers parkeerdienstverlening bieden van een hoge en constante kwaliteit. Hiervoor is een Programma van Eisen opgesteld waarin staat hoe de dienstverlening uitgevoerd moet worden en welke kwaliteitseisen ten minste gehanteerd worden. Daarnaast heeft de dienstverlener extra’s aangeboden. Om het nakomen van de afspraken meetbaar te maken, is een Service Level Agreement (SLA) onderdeel van het contract. In deze SLA staan prestatie-eisen van Oisterwijk benoemd en de door de dienstverlener aangeboden extra’s.

Spark is gevraagd om in de eerste maanden de gemeente te ondersteunen bij het hanteren van de SLA volgens de nieuwe overeenkomst. Zo worden opdrachtgever en opdrachtnemer geholpen om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. De ervaring leert dat dit het parkeerbeheer ten goede komt en kostenbesparend werkt.