Business case digitaal handhaven – gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn zet stappen in het digitaliseren van het parkeren in haar gemeente, de ambitie is dat eind 2015 alle vergunningen, ontheffingen en parkeeracties worden gekoppeld aan een kenteken.

Foto: Pascal Blanchet

Registreren op kenteken betekent ook handhaven op kenteken. Voor de inrichting en ontwikkeling van de handhavingsorganisatie is vervolgens een belangrijke vraag: handhaven we handmatig of is het mogelijk een scanvoertuig in te zetten.

Met de inzet van een scanvoertuig is potentieel een grote besparing te behalen, maar alleen als voldaan wordt aan specifieke voorwaarden. Zoals: is de omvang van het parkeerareaal voldoende groot, is de digitalisatiegraad hoog genoeg (zijn echt alle parkeerproducten aan een kenteken gekoppeld of zijn er uitzonderingen?) èn welke handhavingsfrequentie en/of de betalingsbereidheid is gewenst?

Spark heeft voor de gemeente Hoorn een business case uitgewerkt waarin de (financiële) consequenties van handmatig handhaven worden vergeleken met geautomatiseerde handhaving met behulp van een scanscooter of een scanauto.
Deze uitkomsten in combinatie met een overzicht van de randvoorwaarden en succesfactoren ondersteunen de gemeente Hoorn bij het voorbereiden van haar handhavingsorganisatie op de aanstaande digitaliseringsslag.