Business case bewonersgarages Amsterdam Zuidoost

Is het reëel om alle parkeergarages in de Bijlmer te slopen? Spark heeft hier inzicht in gegeven middels een parkeerexploitatie van de bestaande garages.

De Bijlmer in Amsterdam Zuidoost kent vele parkeergarages voor bewoners. In het oorspronkelijke plan van strikte scheiding tussen verschillende vervoersstromen waren de parkeergarages direct op niveau aangesloten op het wegensysteem.

In de afgelopen decennia is de visie op de Bijlmer volledig gewijzigd en is een grootschalige renovatie grotendeels afgerond. Daarbij zijn een aantal van de oorspronkelijke parkeergarages gesloopt. Enkele garages zijn inmiddels in gebruik genomen als bedrijfsruimte. De rest van de garages staan nog op de nominatie om gesloopt te worden. Vervangende parkeergelegenheid is dan echter vereist.

Of werkelijk alle parkeergarages gesloopt zouden moeten worden, of dat een aantal na renovatie een tweede leven zouden kunnen krijgen is de vraag die het stadsdeel Zuidoost zich stelde. Om een onderbouwde beslissing te nemen was onder andere een onderzoek nodig naar de kosten van renovatie en ontstond behoefte aan een business case voor de parkeerexploitatie (PEX) van vier parkeergarages na renovatie.

De business case gaf inzicht in de kosten van de parkeerexploitatie na renovatie en de tariefsontwikkeling die nodig is om een kostendekkende exploitatie te realiseren.