Bouwfonds REIM, financiële waardering parkeergarage

Bouwfonds REIM overweegt de aankoop van een openbare parkeergarage en wil de financiële haalbaarheid onderzoeken van een parkeergarage onder een nieuwbouwcomplex.

Foto: Pascal Blanchet

Spark heeft een prognose gemaakt van de omzetontwikkeling van de parkeerexploitatie gedurende de eerste tien exploitatiejaren. Daarbij is de ontwerptoets gemaakt (NEN 2443, 2012) op zijn geschiktheid voor het beoogde gebruik.

De door Spark opgestelde waardering maakt onderdeel uit van de besluitvorming om het eigendom van de parkeergarage te verwerven.