Bereikbaarheid & parkeerinformatie ’s-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch beschikt over een PRIS dat bezoekers naar de parkeervoorzieningen in haar binnenstad geleidt.

Daarnaast heeft de gemeente drie transferia, welke niet in het PRIS zijn opgenomen. Het gebruik van de transferia is zo sterk gestegen dat de transferia regelmatig volledig bezet zijn en op piekmomenten wachtrijen ontstaan.De transferia zijn echter niet opgenomen in het huidige PRIS. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een aanbesteding uitgeschreven om de transferia toe te voegen aan het PRIS door het aanpassen of  vervangen van het huidige PRIS.

Spark heeft de gemeente geadviseerd deze opgave in een breder kader te plaatsen en, in het licht van het beperkte en afnemende gebruik van PRIS, ook het verstrekken van parkeerinformatie via andere informatiekanalen te betrekken. Hierbij kan gedacht worden aan (mobiele) websites, apps of in-car systemen. Door de verschillende momenten en manieren waarop bezoekers zich voorbereiden op hun (auto)reis te faciliteren, kan de bereikbaarheid worden vergroot.

Inmiddels is gestart met het inzichtelijk maken van de belangrijkste doelgroepen, de voor deze doelgroepen relevante parkeerinformatie en de informatiekanalen waarmee parkeerinformatie het beste aan hen kan worden aangeboden. Naar verwachting zal het PRIS hiermee worden toegesneden op de doelgroepen die hier daadwerkelijk gebruik van maken, met medenemen van de gevraagde integratie van de verwijzing naar transferia.