Benchmark beheerovereenkomst parkeergarage

ASR, benchmark parkeerbeheer

Foto: Spark

Het parkeerbeheer van een openbare parkeergarage in Rotterdam is reeds enige jaren uitbesteed. De afgelopen jaren is de parkeerbehoefte in de omgeving veranderd waardoor het gewenst is om het parkeerbeheer hierop beter te laten aansluiten. ASR heeft daarom besloten om een onafhankelijke deskundige benchmark van de parkeerexploitatie (PEX) te laten maken.

Aan Spark is gevraagd het takenpakket van het parkeerbeheer inzichtelijk te maken en de financiële condities daarvan te beoordelen. Op basis van benchmark gegevens en managementinformatie is het takenpakket van de beheerder nader beschreven en is een marktconforme vergoeding, met een deels vaste en deels variabele component, bepaald.

Het resultaat is een programma van eisen (PvE) voor het te verzorgen parkeerbeheer met bijhorende Service Level Agreement (SLA) en de financiële condities daarvoor. Bij de uitwerking van deze variabelen zijn marktconforme condities en risico opslagen aangehouden. Tevens is in de overeenkomst een incentive opgenomen die de beheerder stimuleert de parkeerexploitatie (PEX) te optimaliseren.