Begeleiding ontwerp parkeervoorziening HAGA-ziekenhuis

Vanwege de complexiteit is Spark gevraagd voor ondersteuning tijdens het gehele proces.

In het kader van de gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan (HagaZiekenhuis e.o.) in Den Haag wordt gewerkt aan het ontwerp van een bovengrondse parkeergarage met circa 1.300 plaatsen die bestemd is voor de vaste gebruikers en bezoekers van diverse functies in de omgeving van het HagaZiekenhuis.

Vanwege de omvang van de parkeerbehoefte en -capaciteit en daarnaast de complexiteit van de inpassing van de garage is Spark gevraagd om ondersteuning te verlenen bij het ontwerp van de garage. Deze ondersteuning bestond onder meer uit het inbrengen van expertise omtrent de herziene versie van NEN 2443 die medio september 2012 verschijnt.

Daarnaast is advies gegeven over de dynamiek van parkeervoorzieningen met een grote capaciteit én een groot aantal parkeervoorzieningen, die wezenlijk anders is bij een garage van deze omvang.

Tenslotte heeft Spark voorstellen gedaan voor de toewijzing van de parkeercapaciteit aan de verschillende doelgroepen die tot een substantiële besparing op de kosten voor parkeerbeheer en exploitatie leiden.