Begeleiding onttrekkingsverzoek TU Delft

De TU Delft heeft het plan opgevat om op het TU-terrein betaald parkeren in te voeren.

Om het beoogde parkeerbeleid van de TU Delft uit te kunnen voeren, is een verzoek tot onttrekking van delen van het TU-terrein aan de openbare weg benodigd. Bij de daartoe te doorlopen procedure worden bezwaren verwacht van omwonenden. Naar verwachting zullen de TU-parkeerders in de omliggende wijken gaan parkeren. In deze omliggende wijken is op dit moment geen parkeerregulering van toepassing.

Om het onttrekkingsverzoek beter te onderbouwen en daarmee de kans op positieve besluitvorming van de gemeenteraad te vergroten, heeft de TU Delft aan Spark gevraagd om inzicht te krijgen in de mogelijke effecten van de parkeerregulering op het TU-terrein op de omliggende wijken. In dit kader is inzichtelijk gemaakt:

  • wat de huidige parkeerdruk in de omliggende wijken van het TU-terrein (nul-meting) is, wat het parkeermotief is van de huidige parkeerders en welk deel van de op het TU-terrein te faciliteren parkeerbehoefte vanwege de voorgestelde parkeermaatregelen mogelijk gebruik gaat maken van parkeerplaatsen in de omliggende wijken;
  • welke parkeerplaatsen in de omgeving überhaupt geschikt zijn om als alternatief te dienen van het parkeren op het TU-terrein. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met acceptabel geachte loopafstanden in relatie tot verblijfsduur en tarief, de veiligheidsperceptie e.d.