Nieuw handhavings-systeem Zaanstad

Spark heeft, na aanschaf van nieuwe ticketautomaten, de gemeente begeleid bij de aanschaf van een nieuw handhavingssysteem.

De gemeente Zaanstad maakt bij de handhaving gebruik van verouderde handterminals en backofficesystemen. Na de aanschaf van nieuwe ticketautomaten wil de gemeente ook de handhaving efficiënter maken en optimaliseren. Daarom is een Europese aanbesteding opgezet voor de inkoop van een nieuw handhavingssysteem met verschillende koppelvlakken.

In 2010 concludeerde de rekenkamer in Zaanstad dat de doeltreffendheid van de handhaving openbare ruimte in de gemeente Zaanstad verbeterd kan worden. Dit rapport heeft de gemeente aangegrepen om een aantal maatregelen te nemen om de kwaliteit van de handhaving te verbeteren. Een daarvan is de aanschaf van een compleet nieuw handhavingssysteem.

Aan Spark is de vraag gesteld om ondersteuning te verlenen bij deze aanbesteding door een Programma van Eisen (PvE) op te stellen en de aanbesteding vakinhoudelijk te begeleiden.

Spark heeft een inventarisatie gemaakt van alle eisen en wensen, alsmede van alle noodzakelijk geachte koppelingen met andere systemen binnen de gemeente Zaanstad. In samenwerking met Common Sense Consultancy heeft dit geleid tot een Programma van Eisen dat voldeed aan de eisen en wensen van de gemeente en dat de markttoets in een Europese aanbesteding kon doorstaan.

De Europese aanbesteding is afgerond en heeft geleid tot een leverancier. De offerte viel binnen de door de gemeente gedefinieerde financiële ruimte. Met het nieuwe handhavingssysteem kan de gemeente Zaanstad werken aan haar doelstelling om de handhaving openbare ruimte doeltreffender uit te voeren.