Batavia Stad Outlet Shopping, Lelystad: overname parkeerexploitatie

Spark heeft de contractuele, financiële en organisatorische aspecten van de overname van de parkeer- en vastgoedexploitatie in kaart gebracht.

Daarbij zijn tevens de organisatorische en technische aspecten van het voeren van de parkeerexploitatie in beeld gebracht. Spark geeft daarnaast organisatieadvies met betrekking tot de  inrichting en operationalisering van het parkeerbeheer van Batavia Stad.

Uit het opgestelde businessplan de financiële haalbaarheid van de overname van de parkeerexploitatie gebleken. Momenteel wordt er gewerkt aan de oplevering van de parkeerapparatuur en het opzetten en inrichten van de parkeerbeheerorganisatie. De taken van Spark zijn:

  • opstellen business case parkeerexploitatie en -beheer;
  • opstellen Programma van Eisen (PvE), ontwerp en begroting parkeerterreinen en garage;
  • verkeerscirculatieplan.