Batavia Stad Outlet Center: ontwerp parkeerterreinen

Batavia Stad verleidt jaarlijks ruim 2 miljoen bezoekers tot het brengen van een bezoek.

Gezien de optimale bereikbaarheid maakt een groot deel van deze bezoekers gebruik van de auto. De geplande uitbreiding van Batavia Stad in Lelystad vindt plaats op een deel van een overloop parkeerterrein.

Om met een verminderd aantal parkeerplaatsen toch aan de parkeerbehoefte te kunnen voldoen, wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de verdichting van de huidige terreinen en de verbetering van de verkeerscirculatie. Verschillende oplossingsvarianten zijn ontworpen.