Ontwerptoets parkeer-voorzieningen Meander MC

Het Meander MC bouwt een nieuw ziekenhuis. In 2013 gaat de nieuwe locatie aan de Maatweg open en worden de locaties Amersfoort Lichtenberg en Elisabeth gesloten.

Foto: Spark

Bij het nieuwe ziekenhuis behoren een 3-tal parkeervoorzieningen met in totaal 1.450 parkeerplaatsen, waaronder een parkeergarage onder het ziekenhuis met ruim 700 plaatsen. Alle parkeervoorzieningen komen in eigendom van het ziekenhuis. Het ziekenhuis overweegt om zelf het parkeerbeheer en de parkeerexploitatie van de parkeervoorzieningen ter hand te nemen.

Spark is gevraagd de business case van de parkeervoorzieningen te actualiseren met onder andere als doel te benoemen met welke parkeertarieven voor bezoekers/patiënten en personeel tot een sluitende business case kan worden gekomen.

Alvorens de business case op te stellen is eerst het ontwerp van de onder het ziekenhuis gelegen parkeergarage op zijn functionele indeling beoordeeld om daarmee zeker te stellen dat de beoogde ruim 700 parkeerplaatsen effectief aanwezig zijn.