Aanbesteden parkeer-management-systeem

De gemeente Groningen heeft in haar centrum parkeergarages in ontwikkeling.

De parkeerexploitatie van deze parkeergarages zullen op afzonderlijke momenten starten. Vooruitlopend hierop wil de gemeente Groningen een (raam)overeenkomst sluiten voor de aanschaf van de benodigde parkeerapparatuur. Dit nieuwe parkeersysteem zal de huidige en de in de toekomst gewenste functionaliteit op een betrouwbare wijze gedurende meerdere jaren moeten garanderen.

Spark is gevraagd voor de inkoop een functioneel Programma van Eisen (PvE), de selectie- en gunningcriteria op te stellen. De gemeente Groningen wenste te selecteren op de prijs-kwaliteit verhouding. Hiervoor heeft Spark de beoordeling van de Total Cost of Ownership alsmede de kwaliteit in beoordelingsmethodiek gevat en een beoordelingsmatrix opgesteld. Ook maakte Spark deel uit van de beoordelingscommissie en heeft in het verlengde hiervan de documenten voor de Proof of Concept (POC) en de Site Acceptance Test (SAT) opgesteld.