Aanbesteding Geldgaring DIVV/ Parkeergebouwen Amsterdam

Daar de gemeente heeft besloten alle parkeerapparatuur op straat alleen te voorzien van cashless betaalfunctionaliteiten heeft de huidige geldgarneerder het contract op korte termijn opgezegd.

Foto: Spark

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om medio juli 2013 al haar parkeerapparatuur op straat alleen nog maar met cashless betaalfunctionaliteiten uit te rusten, waarbij het dan niet meer mogelijk is om op straat met munten of papiergeld te betalen. Voor haar parkeergarages wenst de gemeente Amsterdam wel beide betaalfunctionaliteiten aan de bezoekers van Amsterdam aan te kunnen bieden.

Als gevolg hiervan heeft Cition BV, de vaste partner van de gemeente Amsterdam op o.a. het gebied geldgaring, besloten al haar activiteiten op dit gebied met ingang van 1 juli 2013 te beëindigen, waardoor Parkeergebouwen zich genoodzaakt zag uit te zien naar een nieuwe leverancier voor geldgaring.

Parkeergebouwen heeft Spark gevraagd hiervoor het projectmanagement te organiseren. Met als doel om binnen de gestelde termijn een marktconforme overeenkomst met een nieuwe leverancier af te kunnen afsluiten.

Spark heeft een Programma van Eisen (PvE) en de selectieleidraad opgesteld gericht enerzijds op reguliere geldgaring van plusminus 50 betaalautomaten alsmede de speciale wensen van Parkeergebouwen voor het aanleveren en administreren van handkassa’s en wisselgelden t.b.v. de verkoop van parkeerkaarten voor 75 (grootschalige) evenementen per jaar in het Arenagebied. Vervolgens heeft de projectleider van Spark in samenwerking met de afdeling Inkoop van de gemeente Amsterdam het aanbestedingsproces van begin tot eind begeleid.

Een naar wens verlopen aanbesteding waar zowel opdrachtgever als leverancier tevreden zijn met de afgesloten overeenkomst, welke de basis zal gaan vormen voor een succesvolle samenwerking.