Aanbesteding parkeerdek Ontwikkelings-bedrijf Rotterdam

De gemeente Rotterdam is voornemens om op de Baltimore-locatie op de Wilhelminapier een tijdelijke parkeergarage te realiseren met circa 330 parkeerplaatsen.

Foto: Spark

Voor het ontwerp, de realisatie (montage), de parkeerexploitatie en de demontage van het parkeerdek wordt een concessieverlening aanbesteed.

Spark begeleidt deze aanbesteding en levert onder meer:

  • een business case, teneinde het aanbestedingsresultaat te prognosticeren;
  • een aanbestedingsleidraad, inclusief een nadere beschrijving van de te hanteren gunningcriteria (inclusief kwaliteitscriteria), alsmede een concept van de concessieovereenkomst;
  • een gunningsadvies op basis van de ingediende aanbiedingen.