Aanbesteden parkeergarage Spoorzone Gouda

Spark heeft het wensenpakket van de gemeente voor het parkeren binnen het Masterplan omschreven in een Plan van Eisen, welke gebruikt is bij de aanbesteding.

Voor de Spoorzone in Gouda is in 2008 een masterplan vastgesteld welke een samenhangende visie op de te realiseren functies geeft. De realisatie van het Masterplan is inmiddels in gang gezet. Het Huis van de Stad is in gebruik genomen, een kantoorpand, een bioscoop en een hotel worden binnen afzienbare termijn in gebruik genomen.

Voor de autobereikbaarheid van deze functies is een parkeergarage met ruim 300 parkeerplaatsen gewenst. De gemeente Gouda wenst het ontwerp en de realisatie van deze parkeergarage in een contract uit te besteden.

De gemeente heeft Spark gevraagd een functioneel programma van eisen voor het ontwerp en de bouw (Design Build) van de parkeergarage op te stellen en de aanbesteding, waarbij het gewenst is op beste prijs-kwaliteitverhouding te selecteren, te begeleiden.

Spark heeft het wensenpakket van de gemeente Gouda voor de parkeergarage en het realisatieproces vertaald in een programma van eisen. Via een Nationale openbare aanbesteding zijn marktpartijen uitgenodigd om hierop in te schrijven. Daarbij werden zij verzocht binnen de kaders van het programma van eisen een ontwerp te maken en de volledige realisatie van de parkeergarage inclusief alle benodigde vergunningen te verzorgen.

Uit meerdere inschrijvingen is inmiddels de hoogst scorende bepaald en is de DB-opdracht voor de parkeergarage gegund. De voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels gestart zodat de parkeergarage begin 2014 haar eerste bezoekers kan ontvangen.